Foto: Magnus Svensson, Smajl Studio

INFORMATION OCH ANMÄLAN 

För att anmäla dig till utvecklingsprogrammet för ledare med 5-50 medarbetare, som startar den 22 september, 2o20 behöver du bara fylla i formuläret nedan.

Välkommen

Ola, Dennis och Tomas

Innehåll och praktisk information

LEDARSKAP I FLOW 2.0 - Konsten att leda i förändring och kaos.

Datum och tider

Programmet består av 8 moduler. Varje tisdag morgon kl 08:00-9:30 med start 22 spetember 2020 samt fredagar (frivillig öppen session) 16-17 där du pratar med nätverket av ledare (utan oss)..

Inloggningsuppgifter till utbildningsprogrammet fås efter anmälan.

Anmälningstiden är ute för denna gång. Har du några frågor om kommande program, kontakta vänligen ola@olawallstrom.com

Innehåll

MODUL 1: Obehagliga åtgärder

Vilka olika typer av "obehagliga åtgärder" behöver vi vidta - nu och framöver? Vilka reaktioner kan vi förvänta oss - av kollegor, kunder och leverantörer? Vilken sorts ovisshet behöver vi kunna hantera? Vad händer om avstår från att agera?

MODUL 2: Tillit, förtroende och lojalitet

Tillit, förtroende och lojalitet är grundläggande förutsättningar för framgång. Sådant tar tid att bygga upp, men går däremot snabbt att förlora.

Vad är det som bygger tillit egentligen? Hur skapas förtroende? Vad innebär lojalitet, och vilken är medaljens baksida?

MODUL 3: Ett rättvist ledarskap

Kravet på "rättvist ledarskap" uttrycks ofta av medarbetarna på arbetsplatsen, men vad innebär det egentligen "att vara rättvis" som ledare? Ska alla ha det lika?

Hur förhåller sig "ett rättvist ledarskap" till sådant som motivation, engagemang och samarbetsvilja? Vad spelar krav, villkor, och förutsättningar för roll i sammanhanget?

MODUL 4: Delegering av ansvar

Hur bör ansvar delegeras i en organisation? Vad innebär en långtgående delegering, när det gäller exempelvis flexibilitet, framåtrörelse och beslutsfattande? Hur påverkas ledarskapet när inflytandet delegeras? Hur påverkas koll och kontroll? Hur balanserar man ett helikopterperspektiv med gräsrotskontakt?

MODUL 5: Misstag

Hur förhåller sig initiativ- och risktagande till acceptans av felsteg och misstag?

I vilken grad påverkas företagsamhet och framåtanda av alltför höga krav på "att göra rätt"? Hur kan en ökad tolerans av misslyckanden, skapa utrymme för en större kreativitet på arbetsplatsen? Faran med att utdöma straff?

MODUL 6: Medarbetarsamtal

Upplever dina medarbetare att de har mer eller mindre energi, efter ert utvecklingssamtal? För vem och för vad är samtalet till? Lyssnar du till vad andra vill ha sagt eller hör du bara vad de säger? Och vad är skillnaden? Vilken koppling har det individuella samtalet till den gemensamma missionen?

MODUL 7: Makt

Vad är makt, och vem har makten i organisationen? Skillnaden mellan informell- och formell makt? Vad händer vid ordervägran? Hur motverkar man "passivt motstånd" eller fördröjning och förhalning? Hur hanterar man rollen som "mellanchef"?

MODUL 8: Balans i livet

Vad innebär det att ha balans i livet? Hur skaffar man sig balans mellan privatliv och arbetsliv? Hur ska man kunna hinna med både familj, jobb och en meningsfull fritid? Skillnaden mellan att vara i balans och i obalans med sig själv? Skillnaden mellan yttre press och inre stress? Att välja och att välja bort.