Foto: Magnus Svensson, Smajl Studio

INFORMATION OCH ANMÄLAN 

För att anmäla dig till utvecklingsprogrammet för ledare med 5-50 medarbetare, som startar den 12 januari, 2o21 behöver du bara fylla i formuläret nedan.

Välkommen

Ola, Dennis och Tomas

Innehåll och praktisk information

LEDARSKAP I FLOW 3.0 - Konsten att leda i förändring och kaos.

Datum och tider

Programmet består av 8 moduler. Varje tisdag morgon kl 08:00-9:30 med start 12 januari 2021 samt fredagar (frivillig öppen session) 16-17 där du pratar med nätverket av ledare (utan oss)..

Inloggningsuppgifter till utbildningsprogrammet fås efter anmälan.

Fakturering: 10 000 sek + moms sker efter anmälan

Anmälningstiden är fortfarande öppen. Har du några ytterligare frågor om kommande program, kontakta vänligen ola@exunova.com

Innehåll

MODUL 1: Bygga ett team

Vad kännetecknar ett väl fungerande team? Vilka olika typer av "åtgärder" behöver vi vidta för att bygga ett arbetslag som arbetar i rätt riktning? Vilken betydelse har "lagkänsla" för företagets resultat, och vad är risken med att lagkänslan blir alltför stark [jmfr. med "kåranda"]?

MODUL 2: Ödmjukhet och uppriktighet

Kombinationen ödmjukhet och uppriktighet anges ofta som grundläggande förutsättningar för ett framgångsrikt ledarskap. Men vad är det som får oss att människor vara ödmjuka egentligen? Och vad är skillnaden mellan uppriktighet och oförskämdhet? Hur ska vi våga vara uppriktiga, när vi vet att vår ärlighet ibland riskerar att såra?

MODUL 3: Prestige

Prestige är ofta något som står i vägen för vår klokhet och vår förmåga att fokusera på rätt saker. Ibland kan "begäret att hämnas" få större utrymme än ett omdömesgillt ledarskap. Hur förhåller sig prestige till sådant som att be om ursäkt, att förlora ansiktet och status?

MODUL 4: Kvalitet

Vad är "god kvalitet", egentligen? Är det att leva upp till kravspecifikationen, eller att överträffa densamma, och vad avgör skillnaden? Vad får er att välja mellan tillräckligt, nödvändigt och önskvärt?

Hur ställer du dig till följande uttalande?

- Strävan efter att uppnå perfektion, är det bästa sättet att undvika leverans.

MODUL 5: Initiativ

Människors initiativförmåga är en förutsättning för organisationens utveckling, med vad är det som bygger en kultur som främjar handlingskraft framför passivitet? Hur kan en ökad tolerans av misstag, skapa utrymme för en större beslutsamhet på arbetsplatsen? Vad är faran med tillrättavisningar och risken med att se mellan fingrarna?

MODUL 6: Självstyre och självorganisering

Självstyre och självorganisation är på mångas läppar just nu. En förutsättning för att det ska fungera, är att utgå från att vi som vuxna individer kan ta ansvar för våra handlingar på arbetsplatsen, på samma sätt som vi gör i våra privatliv.

Men hur ser du på självstyre och självorganisering?

Vilken betydelse har transparens och samtal om organisationens uppdrag, för att kunna ta ansvar för organisationens progression?

MODUL 7: Befattningsbeskrivningar

Kravet på tydliga befattningsbeskrivningar anges ofta som en förutsättning för ett strukturerat och framgångsrikt företagande. Men vad händer när utvecklingstakten i samhället ökar och anpassningsförmågan, och kravet på att vara i täten, blir allt viktigare?

MODUL 8: Ett balanserat ledarskap

Vad innebär ett balanserat ledarskap, egentligen? Var går balansen att finna, någonstans? Är det en inre eller en yttre process - eller kanske en kombination? Vad har medgång och motgång för relation till klarhet eller oklarhet?