LEDARSKAP I FLOW 2.0

Anmälningstiden är fortfarande öppen. Har du några frågor om kommande program, kontakta vänligen ola@exunova.com 

Låt oss gå rakt på sak. Många ledare vi pratar med, upplever att förändringstakten i samhället går snabbare än någonsin förut, och att de behöver hantera allt fler oväntade händelser. Samtidigt som de ofta känner sig ensamma i sin roll - utan någon likasinnad att diskutera med. När det verkligen gäller är samtal och input utifrån ovärderligt.

Vi testade konceptet våren 2020 med ett 30-tal ledare och det gick över förväntan med fantastiskt nöjda deltagare som upplevde en större trygghet, mer lugn och bättre klarsyn i sitt ledarskap, förutom att många fick nya vänner och "sparring-partners" att diskutera med.

Vi har därför lanserat ett nytt webbaserad ledarskapsprogram "Ledarskap i Flow - konsten att leda i förändring och kaos 2.0 " där vi samlar ledare som du, som ansvarar för 5 till 50 medarbetare, som behöver hantera kritiska avvikelser, störningar och avbrott.

Nästa möjlighet att delta är våren 2021!

Vårt unika ledarskapsprogram kostar bara
10 000 sek + moms. Detta då vi just nu mer än någonsin behöver tryggt och stabilt ledarskap i Sverige.
   

Om du vill ha mer information om kommande eller andra program kan du ringa Ola på 0733-884 222 eller maila till ola@exunova.com.   

AXPLOCK UR INNEHÅLLET 


  • Vilka olika typer av "obehagliga åtgärder" behöver vi vidta - nu och framöver?

  • Vilka reaktioner kan vi förvänta oss - av kollegor, kunder och leverantörer?

  • Vad innebär det egentligen "att vara rättvis" som ledare?

  • Hur kan en ökad tolerans av misslyckanden, skapa utrymme för en större kreativitet på arbetsplatsen?

  • Hur förhåller sig initiativ- och risktagande till acceptans av felsteg och misstag?

  • Hur påverkas koll och kontroll?

  • Hur påverkas ledarskapet när inflytandet delegeras?

  • Hur bör ansvar delegeras i en organisation?

 

VILL DU DELA ERFARENHETER MED LIKASINNADE?