LEDARSKAP I FLOW 2.0

Anmälningstiden är ute för denna gång. Har du några frågor om kommande program, kontakta vänligen ola@olawallstrom.com 

Låt oss gå rakt på sak. Många ledare vi pratar med, upplever att förändringstakten i samhället går snabbare än någonsin förut, och att de behöver hantera allt fler oväntade händelser. Samtidigt som de ofta känner sig ensamma i sin roll - utan någon likasinnad att diskutera med. När det verkligen gäller är samtal och input utifrån ovärderligt.

Vi testade konceptet våren 2020 med ett 30-tal ledare och det gick över förväntan med fantastiskt nöjda deltagare som upplevde en större trygghet, mer lugn och bättre klarsyn i sitt ledarskap, förutom att många fick nya vänner och "sparring-partners" att diskutera med.

Vi har därför lanserat ett nytt webbaserad ledarskapsprogram "Ledarskap i Flow - konsten att leda i förändring och kaos 2.0 " där vi samlar ledare som du, som ansvarar för 5 till 50 medarbetare, som behöver hantera kritiska avvikelser, störningar och avbrott

Nästa möjlighet att delta är våren 2021!

Vårt unika ledarskapsprogram är dessutom helt kostnadsfritt. Detta då vi just nu mer än någonsin behöver tryggt och stabilt ledarskap i Sverige.   

mer information om kommande eller andra program kan du ringa Ola på 0733-884 222 eller maila till ola@olawallstrom.com.   

AXPLOCK UR INNEHÅLLET 


  • Vilka olika typer av "obehagliga åtgärder" behöver vi vidta - nu och framöver?

  • Vilka reaktioner kan vi förvänta oss - av kollegor, kunder och leverantörer?

  • Vad innebär det egentligen "att vara rättvis" som ledare?

  • Hur kan en ökad tolerans av misslyckanden, skapa utrymme för en större kreativitet på arbetsplatsen?

  • Hur förhåller sig initiativ- och risktagande till acceptans av felsteg och misstag?

  • Hur påverkas koll och kontroll?

  • Hur påverkas ledarskapet när inflytandet delegeras?

  • Hur bör ansvar delegeras i en organisation?

 

VILL DU DELA ERFARENHETER MED LIKASINNADE?